ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα δελτία εξετάσεων κάθε εξεταστικής περιόδου είναι διαθέσιμα στο σύστημα δύο εβδομάδες πρίν τις εξετάσεις.
Για να τα δείτε, καταχωρήστε στη φόρμα αναζήτησης δελτίου εξεταζόμενου (δεξιά) τον ΑΜΚΑ ή τον αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου, όπως τον καταχωρήσατε κατά την εγγραφή και βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης της εγγραφής σας.

Prüfungstermine Korfu

A1 A2 B1 B2 C1 C2
75 €  75 €  160 € 170 € 180 € 350 €
 Teilprüfung 
 40 €
Teilprüfung 
 40 € 
Teilprüfung 
 50 €
Teilprüfung 
 85 € 
Teilprüfung 
 90 € 
Teilprüfung 
 90 € 
       
PRÜFUNGSPERIODE PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNG ERGEBNISSE
JUNI 2017 30/06/2017 01-11/04/2017 07/07/2017
JUNI 2018 23-24/06/2018 12-22/04/2018 09/07/2018

 

 

osd principles Lesen Sie mehr...

Grundlagen

Grundlagen des ÖSD

Demo Lesen Sie mehr...

Hauptvorteile des ÖSD Diploms

Lesen Sie über die Vorteile des ÖSD-Diploms

Offizieller Träger

Logo-osd

ASEP

Staatlich anerkannte Prufungen

1388704327 PDF

Kontakt

Tel: 210-6795092
Papanastasiou &
Ag. Dimitriou
Psychiko, 15452

Attika, Griechenland

Wegweiser
Email