Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σύστημα online εγγραφών:

Τα Κέντρα Ξένων γλωσσών εγγράφονται μέλη στην πλατφόρμα εγγραφών και αποκτούν username και password.

Με αυτά τα στοιχεία δίνεται η δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστημα των online εγγραφών και να καταχωρούν ομαδικά τους μαθητές τους.

Στη συνέχεια καταβάλουν το συνολικό ποσό των εξέταστρων στον λογαριασμό που αναγράφεται στη δήλωση συμμετοχής γράφοντας στο πεδίο "Αιτιολογία" το ονοματεπώνυμό του ιδιοκτήτη όπως έχει καταχωρηθεί κατά την εγγραφή τους στο σύστημα και αποστέλλουν με fax ή e-mail ένα αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης καθώς και τις φωτοτυπίες των εγγράφων ταυτοποίησης των μαθητών (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία κλπ).

Η εγγραφή δε θεωρείται ολοκληρωμένη, αν η αποστολή των παραπάνω είναι εκπρόθεσμη.
Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων λαμβάνουν τα δελτία εξεταζόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον εξεταστικό φορέα.

Την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα μπορούν να συνδέονται στο σύστημα με τα στοιχεία εισόδου τους και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

 

Ταχυδρομική αποστολή δηλώσεων συμμετοχής:

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να αποστείλουν τις δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών τους ταχυδρομικά, θα πρέπει να κατεβάσουν τη σχετική δήλωση που διατίθεται ηλεκτρονικά και αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής, το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης του συνολικού ποσού των εξέταστρων καθώς και τις φωτοτυπίες των εγγράφων ταυτοποίησης των μαθητών (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία κλπ). Η αποστολή του φακέλου θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη (ισχύει η σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων λαμβάνετε τα δελτία εξεταζόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

Τα αποτελέσματα θα σταλούν ταχυδρομικά.

osd principles Lesen Sie mehr...

Grundlagen

Grundlagen des ÖSD

Demo Lesen Sie mehr...

Hauptvorteile des ÖSD Diploms

Lesen Sie über die Vorteile des ÖSD-Diploms

Kontakt

Tel: 210-6795092
Papanastasiou &
Ag. Dimitriou
Psychiko, 15452

Attika, Griechenland

Email

Offizieller Träger

Logo-osd

ASEP

Staatlich anerkannte Prufungen

1388704327 PDF