Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Σύστημα online εγγραφών:

Ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται μέλος στην πλατφόρμα εγγραφών για να αποκτήσει username και password.

Με αυτά τα στοιχεία δίνεται η δυνατότητα να εισέρχεται στο σύστημα των online εγγραφών και να δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση που επιθυμεί.

Στη συνέχεια καταβάλει το ποσό των εξέταστρων στο λογαριασμό που θα αναγράφεται στη δήλωση συμμετοχής, γράφοντας στο πεδίο "Αιτιολογία" το ονοματεπώνυμο του και αποστέλλει με fax ή e-mail ένα αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης και μια φωτοτυπία ενός εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία κλπ).

Η εγγραφή δε θεωρείται ολοκληρωμένη, αν η αποστολή των παραπάνω είναι εκπρόθεσμη.
Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων ο υποψήφιος λαμβάνει το δελτίο εξεταζόμενου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας.

Την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο υποψήφιος θα μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία εισόδου του και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.

Ταχυδρομική αποστολή δηλώσεων συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής ταχυδρομικά, θα πρέπει να κατεβάσουν τη σχετική δήλωση που διατίθεται ηλεκτρονικά και αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία , να την αποστείλουν συμπληρωμένη, το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης των εξέταστρων καθώς και μια φωτοτυπία ενός εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία κλπ). Η αποστολή του φακέλου θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη (ισχύει η σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Σε περίπτωση που μέχρι 2 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις ο υποψήφιος δεν έχει λάβει το δελτίο εξέτασής του , θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας.

Τα αποτελέσματα θα σταλούν ταχυδρομικά.

osd principles Lesen Sie mehr...

Grundlagen

Grundlagen des ÖSD

Demo Lesen Sie mehr...

Hauptvorteile des ÖSD Diploms

Lesen Sie über die Vorteile des ÖSD-Diploms

Kontakt

Tel: 210-6795092
Papanastasiou &
Ag. Dimitriou
Psychiko, 15452

Attika, Griechenland

Email

Offizieller Träger

Logo-osd

ASEP

Staatlich anerkannte Prufungen

1388704327 PDF