ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ / KANDIDATENKATALOG

Για να δείτε τα στοιχεία των υποψηφίων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων κάντε κλικ στον μήνα της εξεταστικής που σας ενδιαφέρει.

Προσοχή: Οι πρόσφατες καταχωρήσεις δεν εμφανίζονται αμέσως. Θα ενεργοποιηθούν δύο εβδομάδες πριν τις πρώτες εξετάσεις κάθε εξεταστικού κέντρου, για να εκτυπώσετε το/τα δελτίο/α εξεταζόμενου/ων.

Wählen Sie die Prüfungsperiode die Sie interessiert, um Ihre angemeldeten Kαndidaten einzusehen.
Achtung: Bitte bedenken SIe, dass die kürzlich vollzogenen Anmeldungen erst zwei Wochen vor dem ersten Prüfungstermin jedes Prüfungsorts abrufbar sein werden.

ÖSD Institut Griechenland

Social Media

Öffnungszeiten

Abholzeiten der Zertifikate (nach Absprache)

Beratungszeiten (nach Absprache)

Die Moraitis Schule ist Träger und Sitz des ÖSD in Griechenland und bildet weltweit das einzige ÖSD Institut und die einzige Außenstelle des ÖSD.

Das ÖSD Institut Griechenland wird von der Republik Österreich unterstützt und arbeitet eng mit der österreichischen Botschaft in Athen zusammen.
Das ÖSD Institut Griechenland bildet die erste Anlaufstelle in Griechenland für Fragen bezüglich des OeAD (Agentur für Bildung und Internationalisierung).

© ÖSD Institut Griechenland 2021 - Zertifizierung der deutschen Sprache | Web Design Web-Builders

Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, personenbezogene Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.