Αλλαγή στην Προφορική Εξέταση ΖΑ2

2chance C1

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Στη δεύτερη άσκηση της εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου θα υπάρχουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου λιγότερες λεζάντες στις φωτογραφίες, έτσι ώστε οι υποψήφιοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερο ανεξάρτητο λόγο με αντίστοιχο λεξιλόγιο.
Το υπόδειγμα εξέτασης έχει ήδη προσαρμοστεί ανάλογα στην ιστοσελίδα μας:
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Weiterlesen

Änderung beim Sprechen ZA2

2chance C1

Liebe KollegInnen,

bei Aufgabe 2 der mündlichen Prüfung wurden die Bildüberschriften reduziert, wodurch Prüfungsteilnehmende die Möglichkeit haben, mehr eigenständigen Wortschatz in das Prüfungsgespräch einzubringen.
Der Modellsatz auf unserer Homepage wurde bereits entsprechend aktualisiert:
Prüfungsinteressierte und Prüfungsteilnehmende können sich ab nun auf die angepasste Form der Aufgabenstellung vorbereiten.
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Weiterlesen

ÖSD Institut Griechenland

Social Media

Öffnungszeiten

Abholzeiten der Zertifikate (nach Absprache)

Beratungszeiten (nach Absprache)

Die Moraitis Schule ist Träger und Sitz des ÖSD in Griechenland und bildet weltweit das einzige ÖSD Institut und die einzige Außenstelle des ÖSD.

Das ÖSD Institut Griechenland wird von der Republik Österreich unterstützt und arbeitet eng mit der österreichischen Botschaft in Athen zusammen.
Das ÖSD Institut Griechenland bildet die erste Anlaufstelle in Griechenland für Fragen bezüglich des OeAD (Agentur für Bildung und Internationalisierung).

© ÖSD Institut Griechenland 2021 - Zertifizierung der deutschen Sprache | Web Design Web-Builders

Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, personenbezogene Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website zu verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.