Τι είναι το ÖSD;

Το Αυστριακό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Γερμανικής γλώσσας ÖSD είναι ένα εξεταστικό σύστημα για τα Γερμανικά ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Οι εξετάσεις του ÖSD ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές και αντιστοιχούν στην περιγραφή των επιπέδων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και στο Profile deutsch. Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται διεθνώς ως τεκμήριο γνώσης Γερμανικών.

Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία). Το ÖSD βασίζεται σε μια πολυκεντρική αντίληψη της γερμανικής γλώσσας και επιδίωξή του είναι να αντικατοπτρίζεται η ποικιλομορφία αυτή στις εξετάσεις του. Ως εκ τούτου οι επίσημες παραλλαγές της γερμανικής γλώσσας (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) θεωρούνται ισότιμες και περιλαμβάνονται στις εξετάσεις. Τα κείμενα στην κατανόηση κειμένου και στην ακουστική κατανόηση προέρχονται από τις τρεις αυτές χώρες.


Ιστορία και Προέλευση

Το ÖSD ιδρύθηκε το 1992/1993 μετά από πρωτοβουλία του ÖDaF (Αυστριακός Σύλλογος για τα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα) στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας με επικεφαλής τον Δρ. Robert Saxer από το Πανεπιστήμιο του Klagenfurt. Το 1994 το ÖSD ανέλαβε την έδρα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, με την υποστήριξη των τότε Αυστριακών Ομοσπονδιακών Υπουργείων Εξωτερικών (BMAA, τώρα BMEIA), Πολιτισμού (BMUKK, σήμερα: BMBWF) και Έρευνας και Τεχνολογίας (BMWF, σήμερα: BMBWF), υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δρ. Hans-Jürgen Krumm. Εξελίχτηκε με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων στον Τομέα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας και θεσμοθετήθηκε στις 1/12/1994 με την υποστήριξη της Ένωσης Αυστρίας-Συνεργασίας (σήμερα: OEAD – Αυστριακή Υπηρεσία Ανταλλαγών).

Έκτοτε το ÖSD επικουρείται από ένα εποπτικό συμβούλιο με συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα, ενώ στην αρχή υποστηριζόταν και οικονομικά από τα υπουργεία. Παράλληλα με τα ομοσπονδιακά υπουργεία, το Εποπτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει σχετικά ιδρύματα (όπως Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά και υπηρεσίες/σωματεία όπως το ÖDaF). Το ÖSD μπορεί επίσης να απευθυνθεί σε επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρογνωμοσύνη που αφορά το περιεχόμενο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ÖSD συνεργάζεται επίσης με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο ανάθεσης έργου, π.χ. στην τριεθνή εξέταση για το πιστοποιητικό Β1 με το Ινστιτούτο Γκαίτε και το Ελβετικό Πανεπιστήμιο του Φρίμπουργκ ή για την δημιουργία της εξέτασης Γ2 / Γερμανικά ως οικονομική γλώσσα με το Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Από τα τέλη του 2009, το ÖSD είναι ένας ανεξάρτητος, 100% αυτό-υποστηριζόμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Οι πρώτες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το 1995 σε επτά αδειοδοτημένα κέντρα. Περισσότεροι από 100.000 υποψήφιοι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν κάθε χρόνο σε μια εξέταση ÖSD σε ένα από τα περίπου 400 αδειοδοτημένα εξεταστικά κέντρα.

Το 1998, το ÖSD απέσπασε το «Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτόμων γλωσσικών πρωτοβουλιών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένα επιτυχημένο και πρωτοποριακό γλωσσικό σχέδιο εργασίας.

Το ÖSD έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών έργων (Συμβούλιο της Ευρώπης): ως συνεκδότης, για παράδειγμα, το ÖSD συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER)» του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και των εκδόσεων «Προφορικά» και «Profile Deutsch».

Επιπλέον, το ÖSD συμμετέχει ανελλιπώς με άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και εργαστήρια, συμβάλλοντας ενεργά στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης (βλ. βιβλιογραφία).


Οργάνωση

Το ÖSD είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την επιστημονική διεύθυνση της Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Manuela Glaboniat. Έχει συσταθεί Εποπτικό Συμβούλιο ως εποπτικό και συμβουλευτικό όργανο ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν αναφέρονται πρόσωπα παρά μόνο τα Ιδρύματα που εκπροσωπούνται στις επιτροπές.


Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση του ÖSD περιλαμβάνει εκπροσώπους:

 • από τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (BMEIA) Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας (BMBWF)

 • από την Αυστριακή ένωση για τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα / τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα (ÖDaF)

 • από Πανεπιστήμια της Αυστρίας (ειδικοί επιστήμονες για τα Γερμανικά ως ξένη / δεύτερη γλώσσα , Θεωρία σχεδιασμού εξετάσεων κ.λπ.)

 • από την Ένωση Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Αυστρίας (VÖV) και

 • από τα Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων Βιέννης

 • από το Campus Austria

 • από την Αυστριακή Υπηρεσία Ανταλλαγής (ΟΕAD)

 • από το Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Αυστρίας (uniko)

 • από το Εργατικό Επιμελητήριο (AK)


Διοικητικό Συμβούλιο

Στο διοικητικό συμβούλιο του ÖSD εκπροσωπούνται:

 • τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (BMEIA),Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας (BMBWF)

 • η Αυστριακή Ένωση για τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα / τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα (ÖDaF)

 • Πανεπιστήμια της Αυστρίας

 • η Ένωση Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Αυστρίας (VÖV)

 • η Αυστριακή Υπηρεσία Ανταλλαγής (ÖAD)

 • η Συνδιάσκεψη του Πανεπιστημίου της Αυστρίας (uniko)


Εποπτικό Συμβούλιο

Το εποπτικό συμβούλιο του ÖSD περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες στους τομείς Γερμανικά ως ξένη / δεύτερη γλώσσα και Σχεδιασμός εξετάσεων

 • από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας (BMBWF)

 • από την Αυστριακή ένωση για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα / τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα (LanguageDaF)

 • από τα πανεπιστήμια της Βιέννης, του Γκρατς και του Κλάγκενφουρτ

 • από το Πανεπιστήμιο του Fribourg / Ελβετία

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.