Σχετικά με εμάς

Το 1998, έξι χρόνια μετά την ίδρυση του ÖSD, υπογράφεται η πρώτη αδειοδότηση Έλληνα συνεργάτη. Το ÖSD ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Gleiss, λίγα χρόνια αργότερα αναλαμβάνει το Φροντιστήριο Deutsches Kurshaus και την 1η Ιανουαρίου 2014 το ÖSD μεταφέρεται στη Σχολή Μωραΐτη. Από τότε, η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας του ÖSD στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Καθώς όλα τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται από το AΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στην Ελλάδα), το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας καταξιώθηκε σύντομα στην ελληνική αγορά ως ένας εξεταστικός φορέας φιλικός προς τους υποψήφιους.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας εργάζεται αδιάκοπα με στόχο την επέκταση των εξεταστικών του κέντρων και την εύρεση συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Μετά τα πρώτα κέντρα στην Αθήνα, τη Χίο, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη και το Βόλο προστέθηκαν χρόνο με τον χρόνο εξεταστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Καβάλα, την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα. Όλα τα εξεταστικά κέντρα υπάγονται στα κεντρικά της Αθήνας, τα οποία διοργανώνουν τις εξετάσεις ρυθμίζοντας και ελέγχοντας τη διεξαγωγή τους, ακολουθώντας πάντα τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές.

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας, παραμένουμε πάντα πιστοί στο motto μας.

"Οι υποψήφιοι στο επίκεντρο!"

Παράλληλα με τις εξετάσεις, το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας διοργανώνει επιστημονικές Ημερίδες με εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια για καθηγητές/ριες Γερμανικών, με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξή τους στην άρτια προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών τους. Πραγματοποιούνται επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις, αλλά και προσωπικές συναντήσεις σε Σχολεία και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας λόγω της στενής συνεργασίας του με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, συμμετέχει τακτικά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με κύριο άξονα τη γερμανική γλώσσα. Κοινός στόχος είναι η γνωριμία του ελληνικού κοινού με την γλώσσα και των πολιτισμό της Αυστρίας.

Επιπλέον το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας συνεργάζεται στενά με το Επίτιμο Προξενείο Θεσσαλονίκης και το OEAD στον τομέα της Συμβουλευτικής για σπουδές στην Αυστρία, παρέχοντας κάποιες πρώτες πληροφορίες και παραπέμποντας τους ενδιαφερόμενους στους αρμόδιους φορείς της Αυστρίας.


Αναγνώριση

Το ÖSD (Αυστριακή πιστοποίηση γλωσσομάθειας Γερμανικών ως ξένη και δεύτερη γλώσσα) είναι ένα εξεταστικό σύστημα, αναγνωρισμένο από το κράτος.

Οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται παγκόσμια, σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη και από το Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Πιστοποιητικό Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία). Το ÖSD βασίζεται στην πολυκεντρική χρήση της γερμανικής γλώσσας και στις εξετάσεις του χρησιμοποιεί τις ποικίλες εκφάνσεις της που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Έτσι λαμβάνονται υπόψιν ως ισότιμες όλες οι γλωσσικές ποικιλίες που απαντώνται στις γερμανόφωνες χώρες ενώ τα κείμενα στην κατανόηση κειμένου και στην ακουστική κατανόηση προέρχονται και από τις τρεις γερμανόφωνες χώρες.

Το ÖSD είναι πλήρες μέλος του ALTE (Association of Language Testers in Europe/ Ένωση εξεταστικών φορέων Γλωσσών στην Ευρώπη).


ALTE

Για την πλήρη συμμετοχή στο ALTE, οι εξεταστικοί φορείς υποβάλλουν τουλάχιστον μία από τις εξετάσεις που προσφέρουν σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, τον επονομαζόμενο έλεγχο ALTE, κατά τη διάρκεια του οποίου πιστοποιείται ότι η εξέταση που υποβλήθηκε πληροί τα 17 «ελάχιστα στάνταρ» που έχει ορίσει το ALTE. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει όλους τους τομείς: τον σχεδιασμό της εξέτασης και τη σύνδεσή του με το αντίστοιχο επίπεδο του GER, τις διαδικασίες δημιουργίας και τη σειρά των ενημερωμένων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και της αναλυτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της εξέτασης, την έκδοση των αποτελεσμάτων, τα πιστοποιητικά κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ALTE, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.alte.org/Our-Full-Members


ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, στις κύριες αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται από τo ΑΣΕΠ στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD, ανάλογα με το επίπεδο, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.


KMK (Διαρκής Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας)

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση προθέσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Αυστρίας (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας) και τη Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που αφορά σε συγκρίσιμα πρότυπα ως τεκμήριο γλωσσομάθειας Γερμανικών για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζονται από τα γερμανικά Πανεπιστήμια τα πιστοποιητικά ÖSD ως σταθμισμένες και με διασφαλισμένη ποιότητα εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης Γερμανικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα πανεπιστήμια ενεργούν αυτόνομα και ότι τα ψηφίσματα της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού των δύο χωρών αποτελούν προτάσεις και η συμμόρφωση με αυτά δεν καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή της πιστοποίησης οποιουδήποτε φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο αρχείο pdf.

Το ÖSD έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών έργων (Συμβούλιο της Ευρώπης): ως συνεκδότης, για παράδειγμα, το ÖSD συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER)» του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και των εκδόσεων «Προφορικά» και «Profile Deutsch».

Επιπλέον, το ÖSD συμμετέχει ανελλιπώς με άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και εργαστήρια, συμβάλλοντας ενεργά στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης (βλ. βιβλιογραφία).

Σχετικά με εμάς

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.