ÖSD Zertifikat A2

a1

Στόχος εξέτασης

Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις που αφορούν στην καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα. Οι εξετάσεις του ÖSD Zertifikat A2 απευθύνονται σε υποψηφίους/ες από 18 ετών και αποδεικνύει τη γλωσσική ικανότητα του χρήστη σε συνηθισμένες περιστάσεις για οικεία θέματα και δραστηριότητες. Η εξέταση για το επίπεδο Α2 προσφέρεται ολόκληρη και ξεχωριστά σε δύο ενότητες/μέρη: γραπτή εξέταση (κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου) και προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Η έμφαση δίνεται στις δεκτικές δεξιότητες (κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση).

Πλεονεκτήματα

  • Διεθνής αναγνώριση
  • Αντιστοιχία με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες
  • Προσόν στην αναζήτηση εργασίας και στη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης
  • Βάση 50%
  • Μετάφραση των πιστοποιητικών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
  • Εξέταση σε δύο ενότητες/μέρη
  • Βραβεία άριστης επίδοσης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ενότητα: Γραπτή εξέταση

Κατανόηση κειμένου

Μέσα από δύο ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.
Διάρκεια: 30 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Με τρεις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση ακουστικών κειμένων σε κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.
Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος/α απαντάει σε ένα e-mail. Tο κείμενο αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια. Δείτε εδώ τα κριτήρια αξιολόγησης.
Διάρκεια: 30 λεπτά

Ενότητα: Προφορική εξέταση

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο/η υποψήφιος/α παρουσιάζει τον εαυτό του/της με βάση πέντε θέματα και κάνει έναν διάλογο με τον/τη συνυποψήφιό/ά του/της. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια. Δείτε εδώ τα κριτήρια αξιολόγησης.
Προετοιμασία: 10 λεπτά
Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά.

Διεξαγωγή της εξέτασης

Η εξέταση για το επίπεδο Z Α2 προσφέρεται ολόκληρη και σε δύο ενότητες/μέρη: γραπτή εξέταση (κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου) και προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι δύο ενότητες μπορούν να εξεταστούν σε μια ή σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δίνουν τις δύο ενότητες/τα δύο μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και για κάθε ενότητα/μέρος της εξέτασης (γραπτή/προφορική) λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που δώσουν και πετύχουν και τις δύο ενότητες/τα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης λαμβάνουν ένα ενιαίο πιστοποιητικό.

Οι επιτηρητές/ριες στη γραπτή εξέταση είναι εκπαιδευμένοι/ες συνεργάτες/ριες του ÖSD, ενώ την αξιολόγηση αναλαμβάνουν δύο εκπαιδευμένοι/ες εξεταστές/ριες και την καταχωρούν στο έντυπο αξιολόγησης (βλέπε έντυπο αξιολόγησης). Το αποτέλεσμα των μεμονωμένων δεξιοτήτων καταγράφεται στη συνέχεια στον φάκελο του/της υποψηφίου/ας. Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημα, να δει ο υποψήφιος το έντυπο αξιολόγησης.

Η προφορική εξέταση διεξάγεται από δύο πιστοποιημένους/ες εξεταστές/ριες του ÖSD, με δύο υποψήφιους/ες. Σε περίπτωση μεμονωμένου/ης υποψήφιου/ας αναλαμβάνει ο ένας/μια εξεταστής/ρια τον ρόλο του/της συνομιλητή/ριας. Η επίδοση στην προφορική εξέταση αξιολογείται από δύο ανεξάρτητους/ες βαθμολογητές/ριες στο έντυπο ατομικής αξιολόγησης (βλέπε έντυπο αξιολόγησης) και σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι μονάδες καταγράφονται στο έντυπο αξιολόγησης της προφορικής εξέτασης. Η προφορική εξέταση μαγνητοφωνείται για λόγους διαφάνειας και ποιοτικού ελέγχου. Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημα, να δει ο υποψήφιος το έντυπο αξιολόγησης.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό Εξετάσεων και τους Όρους Διεξαγωγής Εξετάσεων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Z A2

Με το παρακάτω υπόδειγμα εξέτασης μπορείτε να προετοιμαστείτε για την εξέτασή σας. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα φύλλα εργασίας, τα αρχεία ήχου και τις λύσεις. Για το ακουστικό κομμάτι της εξέτασης πρέπει να έχετε τόσο τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, όσο και τα αρχεία ήχου.

Υλικό προετοιμασίας

Παράδειγμα βίντεο για τα προφορικά:

Δείτε εδώ και εδώ τα σχετικά βίντεο.

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Πατήστε εδώ για online εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Εάν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή με εκτύπωση αίτησης δείτε τις οδηγίες για μεμονομένους εδώ και εκτυπώστε την αίτηση εδώ.

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εάν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή με εκτύπωση αίτησης δείτε τις οδηγίες για Κ.Ξ.Γ. και Σχολεία εδώ και εκτυπώστε την αίτηση εδώ.

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.