Πλεονεκτήματα

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας έθεσε από την πρώτη στιγμή τον στόχο να καθιερωθεί ως φιλικός φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Το 1998 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή με το «Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτόμων γλωσσικών πρωτοβουλιών» ως ένα επιτυχημένο και πρωτοποριακό γλωσσικό σχέδιο εργασίας.

Το ÖSD παρέχει στους/στις υποψήφιους/ες μια σειρά από πλεονεκτήματα, θέτοντάς τους πάντα στο επίκεντρο.

Γενικά πλεονεκτήματα:

 • Πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση (Το ÖSD είναι πλήρες μέλος του ALTE).

 • Πιστοποιητικά αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

 • Πιστοποιητικά με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 • Πιστοποιητικά με αναγνώριση στα πανεπιστήμια και στην αγορά εργασίας των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).

Πλεονεκτήματα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

 • Εξέταση σε 2 ενότητες
  Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β2 και Γ1 προσφέρονται σε δύο ενότητες:
  - γραπτή εξέταση (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου)
  - προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν τα δύο μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και για κάθε μέρος της εξέτασης (γραπτή / προφορική) λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που δώσουν και πετύχουν και τα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε έναν χρόνο λαμβάνουν και το ενιαίο πιστοποιητικό.

 • Χρήση λεξικού
  Στο επίπεδο Β2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου ή δίγλωσσου λεξικού. Στα επίπεδα Γ1 και Γ2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού. Η χρήση λεξικού επιτρέπεται τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και κατά την προετοιμασία των υποψηφίων για την προφορική εξέταση, και προσφέρει στους υποψήφιους ένα αίσθημα ασφάλειας.

 • Χρήση ακουστικών στην ακουστική κατανόηση
  Στα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 το Ινστιτούτο ÖSD παρέχει στους υποψήφιους ακουστικά, γεγονός που συμβάλει στην καλύτερη συγκέντρωσή τους, τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και τους βοηθάει να μην αποσπώνται από εξωτερικούς παράγοντες.

 • Βάση 50/100 της μέγιστης βαθμολογίας στα επίπεδα A1 και A2.

 • Εξετάσεις για παιδιά και εφήβους
  Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας στα επίπεδα Α1 –Γ1, η οποία δεν επηρεάζει την ισοτιμία του πιστοποιητικού.

 • 4 εξεταστικές περίοδοι τον χρόνο
  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 4 φορές τον χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο) στις εξετάσεις. Ανάλογα με την πόλη οι ημερομηνίες ων εξετάσεων δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σε εξετάσεις της ευρύτερης περιφέρειάς τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιτρέπουν σε όλους τους υποψήφιους να συμμετέχουν την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο σε εξετάσεις. Αυτό σημαίνει, πως κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και στις 4 εξεταστικές περιόδους του χρόνου.

 • ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα
  Το Zertifikat B1 σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut και το Πανεπιστήμιο του Friburg/Ελβετία. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για όλες τις δεξιότητες, με την προϋπόθεση επιτυχίας σε όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος αυτός, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες παραλαμβάνουν 4 πιστοποιητικά, τα οποία αντιστοιχούν στις 4 δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) και έχουν την ίδια ισχύ με το ενιαίο πιστοποιητικό.

 • Μετάφραση των πιστοποιητικών
  Όλα τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από την αγγλική και την ελληνική τους μετάφραση. Αυτό απαλλάσσει τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες από την αναζήτηση επίσημης μετάφρασης, συμβάλλει στην αποφυγή λαθών και διευκολύνει τις αιτήσεις σε μη γερμανόφωνα κράτη.

 • Βραβεία
  Οι επιτυχόντες/οι επιτυχούσες με άριστη επίδοση απαλλάσσονται από τα εξέταστρα του επόμενου επιπέδου. Η απαλλαγή ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους και όλα τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα.

Οι βαθμολογίες που απαιτούνται για τα βραβεία είναι οι εξής:

 ZA1 / KID A1   100 / 100 P. 
 ZA2 / KID A2   90 / 90 P.
 ZB1 / J   min. 90 / 100 P. σε κάθε ενότητα
 ZB2 / J   min. 95 / 100 P.
 ZC1 / J   min. 90 / 100 P.

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.