Οι εξετάσεις ÖSD

Οι εξετάσεις ÖSD είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα, από το Α1 ως το C2. To ÖSD είναι πλήρες μέλος του ALTE και οι εξετάσεις του αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Από το 2019 όλες οι εξετάσεις ÖSD προσφέρονται ανάλογα με το επίπεδο είτε σε δύο ενότητες/μέρη: στη γραπτή εξέταση (στην οποία εξετάζονται οι δεξιότητες της κατανόησης κειμένου, της ακουστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου) και στην προφορική εξέταση (στην οποία εξετάζεται η δεξιότητα της παραγωγής προφορικού λόγου) είτε σε τέσσερις ανεξάρτητες μεταξύ τους ενότητες/μέρη: κατανόηση κειμένου,  ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δίνουν ανάλογα με το επίπεδο τις δύο ενότητες/μέρη ή τις τέσσερις ενότητες/μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα και για κάθε ενότητα/μέρος λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.


Επίπεδα εξετάσεων με δύο ενότητες/μέρη:

Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β2, C1 προσφέρονται ολόκληρες και ξεχωριστά σε δύο ενότητες/μέρη: γραπτή εξέταση (κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου) και προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου).

Επίπεδα εξετάσεων με τέσσερα μέρη:

Οι εξετάσεις Β1 και C2 προσφέρονται σε τέσσερα μέρη: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδα:

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.