Οι συνεργάτες του ÖSD

Οι συνεργάτες μας αλφαβητικά:

ALTE – Association of Language Testers in Europe
www.alte.org

AMS (Υπηρεσία Αγοράς Εργασίας Αυστρίας)
www.ams.at

Εργατικό επιμελητήριο Βιέννης
www.wien.arbeiterkammer.at

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας (BMBWF)
www.bmbwf.gv.at

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και Μετανάστευσης (BMEIA)
www.bmeia.gv.at

Campus Austria, Ένωση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αυστρίας
www.campus-austria.at

EALTA – European Association for Language Testing and Assessment
www.ealta.eu.org

Επιστημονικός Σύλλογος για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα
www.fadaf.de

Goethe-Institut
www.goethe.de

Ινστιτούτο για την Πολυγλωσσία, Πανεπιστήμιο Freiburg / Fribourg (Ελβετία)
www.institut-mehrsprachigkeit.ch

Διεθνής Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικών
www.idvnetz.org

KulturKontakt Austria, Πολιτιστική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Συνεργασία (KK)
www.culturepartnership.eu

ÖDAF – Αυστριακός Σύλλογος για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα
www.oedaf.at

OΕAD (Αυστριακή Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών)
www.oead.at

ÖIF/ Ταμείο ένταξης
www.integrationsfonds.at

Österreich-Bibliotheken /Αυστριακές Βιβλιοθήκες
www.oesterreich-bibliotheken.at

Österreich-Institut Ινστιτούτο Αυστρίας
www.oei.org

Österreichische Universitätenkonferenz - Αυστριακή συνδιάσκεψη Πανεπιστημίων
www.uniko.ac.at

Τμήμα Πολιτισμού και γλώσσας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας
www.kulturundsprache.at

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Freiburg / Fribourg (Schweiz)
www.unifr.ch

telc Language Tests
www.telc.net

Πανεπιστήμιο Κλάγκενφουρτ – Τομέας Γερμανικά ως ξένη γλώσσα
www.aau.at/daf

Πανεπιστήμιο Βιέννης - Τομέας Γερμανικά ως ξένη γλώσσα
www.univie.ac.at/daf

Τμήμα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα του Πανεπιστημίου Γκρατς
www.deutsch-als-fremdsprache.uni-graz.at

VÖV – Σύλλογος Αυστριακών Ανωτέρων Σχολών
www.vhs.or.at

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.