Βασικές αρχές των εξετάσεων ÖSD

Εξετάσεις συμβατές με την πραγματικότητα

Τα κείμενα και οι ασκήσεις είναι όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά και αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις. Οι επιλεγμένες περιστάσεις στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι γλωσσικές δράσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές και αντιπροσωπευτικές καταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την αυθεντικότητα των κειμένων και των ασκήσεων, αλλά και των περιστάσεων.

Κατάλληλες μορφές ασκήσεων

Οι ασκήσεις σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσο το δυνατόν πιο καθαρά. Για παράδειγμα, στην εξέταση της ακουστικής κατανόησης, εστιάζεται η προσοχή εκεί, ενώ άλλες δεξιότητες όπως η παραγωγή γραπτού λόγου, η απομνημόνευση ή η παραγωγή προφορικού λόγου είναι σε μεγάλο βαθμό δευτερεύουσας σημασίας. Στην εξέταση των παραγωγικών δεξιοτήτων, την παραγωγή γραπτού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου, χρησιμοποιούνται πιο ανοιχτές μορφές ασκήσεων, καθώς οι ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Κατάλληλοι τομείς εξέτασης

Προκειμένου να διαφανεί μια πλήρης και διαφοροποιημένη εικόνα της γλωσσικής ικανότητας ενός/μιας υποψηφίου/ας, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός σε επιμέρους τομείς. Το ÖSD διαχωρίζει τις μεμονωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (την κατανόηση κειμένου, την ακουστική κατανόηση, την παραγωγή γραπτού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου) και τις επικοινωνιακές δεξιότητες σε συνδυασμό (π.χ. ακουστική κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: συνομιλία, κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου: αλληλογραφία). Οι γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου καθώς και η προφορά και η ορθογραφία θεωρούνται δευτερεύοντες τομείς επικοινωνιακής ικανότητας. Ως εκ τούτου ελέγχονται και αξιολογούνται μόνο έμμεσα.


Αξιόπιστη και ακριβής αξιολόγηση

Οι ανοιχτές μορφές εξετάσεων και η άμεση εξέταση εγείρουν υψηλές απαιτήσεις για τους/τις εξεταστές/ριες και τους/τις αξιολογητές/ριες. Οι ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και η άριστη κατάρτιση του/της εξεταστή/ριας, είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη αξιολόγηση.

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Social Media

Ωράριο λειτουργίας:

Ωράριο παραλαβής πιστοποιητικών (κατόπιν συνεννόησης):

Προσωπικά ραντεβού (κατόπιν συνεννόησης)

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο φορέας και η έδρα του ÖSD στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό Ινστιτούτο ÖSD καθώς και το μοναδικό παράρτημα του ÖSD παγκόσμια.

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας υποστηρίζεται από το Αυστριακό Κράτος και συνεργάζεται στενά με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας είναι το πρώτο αρμόδιο γραφείο στην Ελλάδα για ερωτήσεις σχετικά με το OΕAD (Υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών Αυστρίας)

© Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας 2023 - Πιστοποίηση Γερμανικής γλώσσας | Κατασκευή ιστοσελίδων Web-Builders

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.